Barcelona, 2019

The «hole», with its multiple meanings and synonyms, and «black», with its paradoxes, are two common resources present in my work from different aspects.
On the one hand I turn my attention to the urban fabric. Where there are usually desolate but expectant places, or sites that have been altered with some violence which, for me, represent both the mutability of the territory and the instability of human destiny. For this reason, the concept of «halftime» as a place or situation suspended between two stages constantly resounds in my work.
On the other hand, far from a finished and closed work I propose instead a process of gradual and continuous research to generate metaphors and allegories about the contemporary world, where security and stability are illusions that can be easily broken. (JM)

El «forat», amb els seus múltiples significats i sinònims, i el «negre», amb les seves paradoxes, són dos recursos comuns presents en el meu treball des de diferents aspectes.
D’una banda dirigeixo l’atenció al teixit urbà. On hi ha llocs desolats, però expectants, o llocs que han estat alterats amb alguna violència que, per a mi, representen tant la mutabilitat del territori com la inestabilitat del destí humà. Per aquesta raó, el concepte d’«entretemps» com a lloc o situació suspesa entre dos moments ressona constantment en el meu treball.
D’altra banda, lluny d’un treball acabat i tancat, proposo en canvi un procés d’investigació gradual i contínua per generar metàfores i al·legories sobre el món contemporani, on la seguretat i l’estabilitat són il·lusions que es poden trencar fàcilment. (JM)