Barcelona, 2019

Jordi Morell (Salt, 1975) lives and works in Barcelona and Darmstadt (Germany).
Visual artist and tenure-track 1 lecturer (Serra Húnter Fellow) at the Department of Visual Arts and Design of the Faculty of Fine Arts of the University of Barcelona. Doctor in Fine Arts from the University of Barcelona, with the thesis: "[Mind the Gap] Experiences and contemporary representations around the hole" (2016).

Of the latest artistic proposals, he emphasizes the participation of the artistic project "Lloc, memòria i salicòrnies” (Site, memory and salicornia) (2015-2018), a collaboration linked to the European project LIFE Pletera, which tracked the desurbanization and subsequent ecological restoration of some marshes in L'Estartit (Costa Brava). On the other hand, since 2014, he has been working on several works/essays taking the point of estrangement caused by the findings of the WW2 bombs in different parts of Europe today. The last exhibition of this line is "Un pati, una merla i un tros de ferralla” (A patio, a blackbird and a piece of scrap metal) (Cultural Rizoma, Celrà, 2019).

He has made individual and collective exhibitions in national spaces such as: Centre d’Art Santa Mònica (Barcelona), Casa Encendida (Madrid), Bòlit. Centre d’Art Contemporani de Girona, Capella de St. Nicolau (Girona), Museu de Tortosa, Museu de la Mediterrània (Torroella de Montgrí), Sala 15 de l’Àrea de Creació Contemporània d’Olot, Sala d’Art Jove (Barcelona), Galeria Espai 2nou2 – Senda (Barcelona), Espai Cavallers (Lleida), Fundació Studium (Girona), as well as the international ones: Vrije Academie (The Hague), Musée d’Art Moderne de Céret, ENSAD (París), Salon de Jeunes Créateurs Européennes (itinerant). He has enjoyed artistic creation scholarships such as: Guasch-Coranty Foundation, Felícia Fuster Foundation, Rodríguez-Acosta Foundation.
He has published several articles in the magazine "Estúdio. Artists on Other Works "(Faculty of Fine Arts, University of Lisbon) and at the BR::AC (Barcelona Research Art Creation). Since 2007, he has collaborated with artistic contributions with the magazine "Aurora". Papeles del Seminario María Zambrano "(Faculty of Philosophy, University of Barcelona).

Jordi Morell (Salt, 1975) viu i treballa a Darmstadt (Alemanya) i a Barcelona.
Artista visual i professor lector (Serra Húnter Fellow) del Departament d’Arts Visuals i Disseny de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, amb la tesi: “[Mind the Gap] Experiències i representacions contemporànies entorn del forat” (2016).

Dels darrers treballs realitzats en destaca per una banda la participació del projecte artístic “Lloc, memòria i salicòrnies”, col·laboració vinculada al projecte europeu LIFE Pletera en el qual es va fer el seguiment de la desurbanització i posterior restauració ecològica d’unes maresmes a l’Estartit (2015-2018). Per un altre costat, des del 2014 treballa amb diverses obres/assajos que parteixen de l’estranyament causat per les troballes de bombes de la 2a Guerra Mundial en diversos indrets d’Europa en l’actualitat. La darrera exposició d’aquesta línia és “Un pati, una merla i un tros de ferralla” (Cultural Rizoma, Celrà, 2019).

Ha realitzat exposicions individuals i col·lectives en espais nacionals com: Centre d’Art Santa Mònica (Barcelona), Casa Encendida (Madrid), Bòlit. Centre d’Art Contemporani de Girona, Capella de St. Nicolau (Girona), Museu de Tortosa, Museu de la Mediterrània (Torroella de Montgrí), Sala 15 de l’Àrea de Creació Contemporània d’Olot, Sala d’Art Jove (Barcelona), Galeria Espai 2nou2 – Senda (Barcelona), Espai Cavallers (Lleida), Fundació Studium (Girona), així com d’internacionals: Vrije Academie (La Haia), Musée d’Art Moderne de Céret, ENSAD (París), Salon de Jeunes Créateurs Européennes (itinerant). Ha gaudit de beques de creació artística com: Fundació Guasch-Coranty, Fundació Felícia Fuster, Fundación Rodríguez-Acosta.

Ha publicat diversos articles a la revista “:Estúdio. Artistas sobre Outras Obras” (Facultat de Belles Arts, Universitat de Lisboa) i en el BR::AC (Barcelona Research Art Creation). Des del 2007 col·labora amb aportacions artístiques amb la revista “Aurora. Papeles del Seminario María Zambrano” (Facultat de Filosofia, Universitat de Barcelona).