Barcelona, 2019
http://jordimorell.net/files/gimgs/th-4_4_c01jmorell.jpg
http://jordimorell.net/files/gimgs/th-4_4_c00jepjmorell.jpg

Negre com a contenidor
[Black as a container]
Girona, 2008
Fusta lacada
352 x 182 x 40 cm.
Foto: Jep Plana

Ocupació temporal de l’espai amb negre com a contenidor
29/10/08 - 29 /11/08
Galeria Espai Cavallers 31|33 [Lleida]

A l’inici tenia al cap elaborar una gran peça negra amb les dimensions d’un container de residus sòlids de 5m3. Una peça monocrom que ens recordés allò fosc, intangible, i buit.

Els containers, d’emplaçament horitzontal, proposen micropaisatges als transeünts. Per a la mirada estranyada i curiosa que s’hi atansa són espais insòlits on, a través d’acumulacions o d’associacions aleatòries de residus i d’usos variats, s’hi generen rumors; contenint sempre, físicament o en potència, quelcom. Són testimonis de la dilapidació i excedent de matèria. En la seva forma estàtica s’hi respira el moment d’espera, d’alguna cosa que ha d’esdevenir o s’ha de presenciar.

Aquests objectes portàtils ocupen la ciutat de manera temporal. És també ocasional l’ocupació de la peça a l’espai expositiu i, no cal dir, la del mateix visitant. El container original del carrer, esdevé metafòricament contenidor en l’espai expositiu.

Com en un mise en abîme, l’espai expositiu, també com a container, conté el Negre com a contenidor, que alhora conté, en la seva superfície negra brillant, els reflexes. Aquesta superfície plana esdevé paradoxalment habitada com si es tractés de l’espai original que evoca.

La peça Negre com a container funciona com un mirall on la imatge de l’espectador és reenviada i esdevé contingut de l’obra, provocant el desig de veure-hi més enllà de la superfície. L’atenció de l’espectador retorna sobre ella mateixa. En definitiva, la peça s’allunya de l’obscuritat i contenció de la forma hermètica i tancada en ella mateixa, proposant llum i expansió mitjançant els reflexes.

*Fragment del text publicat en el catàleg del projecte Rodalies 2, Xarxa transversal d’activitats culturals.