Barcelona, 2019
- CAMPS, Eudald (2017) "Jordi Morell. Poètica de l'interstici" a blog Memòria i descampats.

- GODAY i CUIXART, Sebastià (2011) "Dossier: Artistes emergents: Jordi Morell" a Revista de Girona. Dipòsit legal: GI-54-1958; SP/ISSN 0211-2663. Número 267: 104-105 [pdf]

- NEGRE BUSÓ, Marta (2011) "El agujero como alegoría. Un recorrido por la obra de Jordi Morell" a Revista :Estúdio. ISSN 1647-6158. Vol 2 (3): 95-101 [pdf]